W dniach 18.11.2019 - 22.11.2019 r. w Zespole Szkół w Wąsoszu odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki.

 

W działaniach profilaktycznych uczestniczyli uczniowie z klas 0-VIII i II LO.  Realizowane były rekomendowane programy profilaktyczne dla uczniów ,,Spójrz inaczej", ,,Debata", ,,Unplugget", ,,Smaki życia, czyli debata o dopalaczach". Wszystkie programy profilaktyczne dotyczyły profilaktyki uzależnień, tj alkoholu, palenia tytoniu i narkotyków. Odbyło się 28 zajęć profilaktycznych w 13 oddziałach klas IV- VIII i II LO. W/w programy profilaktyczne w ciągu tygodnia przeprowadził psycholog terapeuta z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji ,,Progres" z Wrocławia. Uczniowie z młodszych klas tj.0-III w czasie zajęć omawiali tematy związane ze zdrowym trybem życia oraz opracowywali hasła. W szkole odbyły się również pogadanki, projekcje filmów, konkursy dla uczniów, wystawy ,,Profilaktyka w bibliotece szkolnej" oraz lekcja otwarta dla nauczycieli. Uczniowie chętnie brali udział w realizowanych programach i angażowali się w podejmowane działania profilaktyczne w szkole dotyczące uzależnień. Organizatorem Szkolnego Tygodnia Profilaktyki była pedagog szkolny - D.Olejnik. 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Wąsosza oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za sfinansowanie realizowanych programów profilaktycznych w szkole - dyrektor szkoły, uczniowie, nauczyciele.
 
Dorota Olejnik
Zespół Szkół w Wąsoszu