pobyt w Rumunii

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Wąsoszu - jako szkoła aktywna w realizacji licznych projektów e-Twinningowych - został zaproszony do współpracy w ramach Erasmus+ do realizacji wspólnego projektu p.n: „Celebration od Ecological Events of European and International Interest”.

 

Partnerami projektu są szkoły: Gimnazjum nr 4 w Polichni z Grecji, Gimnazjum w Hodac z  Rumunii, Centrum Nauki i Sztuki w Stambule z Turcji i Zespół Szkół w Wąsoszu z Polski.

Złożony wspólnie projekt otrzymał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i został dofinansowany kwotą 67647,00  EURO.

Główne cele projektu to:

 1. Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 2. Pobudzanie zainteresowania uczniów nauką i poznawaniem tematyki z zakresu ochrony przyrody
 3. Wychowanie do wartości, przełamywanie barier kulturowych w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów
 4. Poznawanie innych kultur i krajów europejskich
 5. Współpraca między szkołami partnerskimi w realizacji różnych przedsięwzięć
 6. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metodyki prowadzenia zajęć i organizacji imprez szkolnych
 7. Doskonalenie posługiwania się językiem obcym. Poznawanie podstawowych zwrotów w języku partnerów projektu.

Realizowany jest od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r. i opiera się na kontaktach na platformie e-Twinning, mobilności uczniów i nauczycieli czyli wzajemnych wizytach i organizowaniu imprez ekologicznych na terenie szkół z okazji:

 1. Zielona Stolica UE;  Zielony tydzień (maj)
 2. Dzień Natura 2000 (21 maja)
 3. Światowy Dzień Ochrony Środowiska (25 września)
 4. Międzynarodowy Dzień Środowiska Morskiego (25 września)
 5. Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja)
 6. Dzień Ziemi ( 22 kwietnia)
 7. Dzień Parków w UE (24 maja)
 8. Światowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych (8 października)
 9. Miesiąc leśny (15 marca – 15 kwietnia)
 10. Światowy Dzień Karpat (26 września)

Na wspólne logo wybrany został projekt zaproponowany przez Zespół Szkół w Wąsoszu.

was 051219 03

 

W dniach 25-29 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z czterech międzynarodowych spotkań grup partnerskich, którego gospodarzem była Scoala Gimnaziala Hodac w Rumunii. Zespół Szkół w Wąsoszu reprezentowało czterech uczniów  z klas VI – VII i trzech nauczycieli.

W miasteczku Hodac położonym w Karpatach uczestnicy projektu zostali bardzo ciepło przyjęci. W rodzinnej atmosferze odbywały się następujące warsztaty:

 1. Las o różnych porach roku – diorama
 2. Różnorodność morska
 3. Panel informacyjny o naszych krajach
 4. Tradycyjny strój ludowy
 5. Ludowy taniec rumuński

Gospodarze pokazali również walory turystyczne swojej okolicy m.in. Wytwórnię Skrzypiec „Gliga” , Muzeum Etnograficzne w Regin oraz Kopalnię Soli w Turdzie.

Uczniowie zakwaterowani byli  w domach rumuńskich kolegów, dzięki czemu mieli możliwość lepiej poznać i poczuć kulturę, tradycje i codzienne życie ich rodzin.

W ostatnim dniu odbyła się Gala Podsumowująca z udziałem uczniów i rodziców szkoły w Hodac oraz władz lokalnych. Uczestnikom projektu wręczono dyplomy potwierdzające udział w warsztatach.

W ramach promocji projektu zaproszono lokalną telewizję, dzięki czemu transmisja z uroczystości oraz wywiady z uczestnikami projektu będą mogli obejrzeć nie tylko mieszkańcy Hodac, ale również inni mieszkańcy Rumunii.

Wszyscy uczestniczący w tym wydarzeniu zgodnie twierdzili, że czas spędzony w Rumunii dał im możliwość zetknięcia się z kulturą innych krajów, nabycia nowej wiedzy i umiejętności. Czas ten dostarczył im niezapomnianych wrażeń, oraz pozwolił nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, które będą wzmacniane i podtrzymywane nie tylko w trakcie kolejnych wymian, ale również podczas realizacji zadań wynikających z założeń projektu, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Warto podkreślić, że językiem komunikacji projektu jest język angielski. Uczniowie i nauczyciele mają więc możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych w codziennych rozmowach, co stanowi dodatkową wartość tego przedsięwzięcia.

Kolejne spotkanie projektowe będzie na wiosnę (marzec 2020r.). Partnerzy projektu spotkają się w Stambule w Turcji, natomiast latem (czerwiec 2020r.) w Salonikach w Grecji. Projekt zakończy się podsumowaniem w Polsce  (wrzesień 2020r.) w Zespole Szkół w Wąsoszu.

AB

GALERIA ZDJĘĆ