28 sierpnia br. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu a Gminą Wąsosz.

Porozumienie dotyczące przejęcia przez Centrum merytorycznej opieki nad klasą wąsoskiego liceum o profilu wojskowym zostało podpisane przez Komendanta Centrum płk Kazimierza Łuckiego oraz Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka.

Program nauczania dotyczący wojskowości przedstawił por.Tomasz Kutrowski z Zespołu Rozminowania.

W uroczystości wzięli udział również: Szef Sekcji Wychowawczej mjr Romuald Głowacki, Oficer Prasowy Centrum kpt. Marek Gwóźdź, Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza Jacek Chorostkowski, Zastępca Burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak, Dyrektor Liceum Mundurowego Halina Mielnik, Dyrektor Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu Eryk Aleksandrowicz, grono pedagogiczne, młodzież z klasy mundurowej oraz rodzice.