Dnia 24 lipca 2018 roku w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu liceum mundurowego w  Wąsoszu.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Zastępca Burmistrza Grzegorz Kordiak, Sekretarz Gminy Marcin Koziński, Skarbnik Gminy Agnieszka Przybylska, Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza Jacek Chorostkowski, Dyrektor Liceum Halina Mielnik, radni, zaproszeni goście - por. Tomasz Kutrowski, ppłk Adam Kliszka, ppłk Grzegorz Wincek, ks. Jan Węgielski, Komendant Powiatowy Policji w Górze kom. Krzysztof Cichla, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze bryg. Krzysztof Panocha. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie, którzy rozpoczną naukę w liceum mundurowym oraz ich rodzice.

Liceum podjęło współpracę z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Zajęcia z młodzieżą będzie prowadził por. Tomasz Kutrowski, który zaznaczył podczas spotkania, że "uczniowie poznają specyfikę pracy nie tylko służby wojskowej, ale również innych służb mundurowych". Podczas zajęć uczniowie nauczą się m. in. pomocy medycznej, pojęć dotyczących zadań obronności, odbędą również zajęcia praktyczne.