ikonka komunikatu

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

ikonka ostrzeżenia

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkoholu. 

mapka sytuacyjna

Informujemy, że 30 września 2021 r. (czwartek) na drodze gminnej nr 120152 D w miejscowości Gola Wąsoska będą prowadzone prace związane z remontem przepustu.

Przekazujemy informację PT KRUS w Górze na temat bezpieczeństwa podczas żniw.

plakat akcji

W programie szkolenia uwzględniono komplementarność zagadnienia tj. składać się będzie z psychologicznych aspektów samoobrony jak i z nauczania fizycznych technik samoobrony.