treść apelu w wersji graficznej

Przekazujemy apel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z o. o. dot. racjonalnego korzystania z wody.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Przekazujemy komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze dot. bezpieczeństwa podczas okresu wakacyjnego:

logo informcji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze informuje o wykryciu nowych przypadków ASF u dzików na terenie gminy Góra w okolicy miejscowości Sułków i Chróścina (w obwodach łowieckich nr 2 i 6) i gminy Wąsosz w okolicy miejscowości Pobiel oraz Wiklina (w obwodzie łowieckim nr 12).

mapka piknkików

W związku z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej”.

Kampania prewencyjna

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób.