Akcja KRUS "Widoczny bardziej bezpieczny"

21 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku została przeprowadzona akcja KRUS pn. „Widoczny bardziej bezpieczny".

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Górze

20 października 2016 roku w Wąsoszu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Górze. 

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

W trosce o BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE ROLNYM – prawo do odszkodowania
Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

5 października 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wizytacje gospodarstw podczas prac żniwnych

KRUS i PIP podsumowują wizytacje gospodarstw podczas prac żniwnych…