Zimowe obowiązki

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Apel do hodowców drobiu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii - w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy ptaków - apelują do hodowców drobiu o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji

Dnia 14 grudnia 2016 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Górze insp. Ryszarda Wójtowicza, w której uczestniczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz ze swoim Zastępcą Grzegorzem Kordiakiem.

Bezpieczne gospodarstwo rolne

Informacja KRUS: Elementy zwiększające ryzyko upadku w gospodarstwie rolnym

Akcja MON - Samoobrona Kobiet

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach.