Konkurs Plastyczny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

OSTRZEŻENIE Nr 21:  Opady marznące na terenie województwa dolnośląskiego.

Kampania: Czad i ogień. Obudź czujność

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność", organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Zimowe obowiązki

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.