Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zaprasza do korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) - aplikacji na urządzenia mobilne (Android, Apple-IOS, Windows Phone). 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

OSTRZEŻENIE Nr 78:  Burze z gradem na terenie województwa dolnośląskiego.

Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z trwającym okresem prowadzenia prac żniwno-omłotowych i występującym zagrożeniem pożarowym.

Informacja PT KRUS w Górze na temat bezpieczeństwa podczas żniw.