Informujemy, że w dniach 28-29 października (piątek i sobota) wykonywana będzie warstwa ścieralna na odcinku od skrzyżowania Pobiel-Wodniki do miejscowości Świniary.

strona www komendy policji

Komenda Powiatowa Policji w Górze informuje, że kolejne spotkanie online poświęcone bezpieczeństwu seniorów odbędzie się 7 listopada 2022 r.

Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

treść apelu w wersji graficznej

Przekazujemy apel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z o. o. dot. racjonalnego korzystania z wody.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Przekazujemy komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze dot. bezpieczeństwa podczas okresu wakacyjnego: