Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji

Dnia 14 grudnia 2016 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Górze insp. Ryszarda Wójtowicza, w której uczestniczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz ze swoim Zastępcą Grzegorzem Kordiakiem.

Bezpieczne gospodarstwo rolne

Informacja KRUS: Elementy zwiększające ryzyko upadku w gospodarstwie rolnym

Akcja MON - Samoobrona Kobiet

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach.

Akcja KRUS "Widoczny bardziej bezpieczny"

21 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku została przeprowadzona akcja KRUS pn. „Widoczny bardziej bezpieczny".

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Górze

20 października 2016 roku w Wąsoszu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Górze.