infografika gunb

Przekazujemy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym:

 

logotyp systemu

Mając na względzie potrzebę sprawnej realizacji procesu ostrzegania i informowania ludności w formie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń, przypominamy o możliwości korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), będącego darmową i powszechną usługą umożliwiającą powiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępną m.in. poprzez telefony komórkowe.

ulotka  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze

W nawiązaniu do Rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego przekazujemy opracowaną ulotkę z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze, w celu rozpowszechnienia wśród hodowców drobiu.

mapka sytuacyjna

W miejscowości Gola Wąsoska trwa remont nawierzchni drogi.

Zgodnie z pkt.1.2 Założeń organizacyjnych dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie województwa dolnośląskiego, zamieszczamy na stronie wykaz pt. "Miejsca dystrybucji jodku potasu w gminie Wąsosz".