Kampania prewencyjna

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób.

treść kominikatu instytucji

Przekazujemy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze dot. obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

strona www komendy policji

Komenda Powiatowa Policji w Górze informuje, że kolejne spotkanie online poświęcone bezpieczeństwu seniorów odbędzie się 9 maja 2022 r. o godzinie 09:00.

plakat z informacją

Szanowni Państwo, informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

szczegóły wydarzenia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, organizuje w formie webinarium cykl spotkań skierowanych do seniorów: