promesa dla OSP

Dnia 10 lipca dwie jednostki z terenu naszej gminy otrzymały promesę od WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Informacja przypominająca zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, warunki bezpiecznego zachowania się w lesie, korzystania z kąpielisk oraz zasady zachowania podczas burz i nawałnic.

uwaga kleszcze

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób.

Informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej obszar ochronny w związku z występowaniem ASF w Polsce objął także sąsiednią gminę - Jemielno.

logo DUW

Informujemy, że w związku z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło platformę komunikacyjną przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.