podpisanie aktu darowizny

23.10.2023 r. Burmistrz Wąsosza w formie darowizny przekazał na rzecz Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w imieniu której działał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – Robert Frąckowiak, nieruchomość oznaczoną nr 23/3, o pow. 0,2515 ha położoną w obrębie Wąsosza (przy ul. Rzemieślniczej) pod budowę komisariatu.

strona www komendy policji

Komenda Powiatowa Policji w Górze informuje, że kolejne spotkanie online poświęcone bezpieczeństwu seniorów odbędzie się 6 marca 2023 r.

infografika gunb

Przekazujemy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym:

 

logotyp systemu

Mając na względzie potrzebę sprawnej realizacji procesu ostrzegania i informowania ludności w formie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń, przypominamy o możliwości korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), będącego darmową i powszechną usługą umożliwiającą powiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępną m.in. poprzez telefony komórkowe.

ulotka  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze

W nawiązaniu do Rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego przekazujemy opracowaną ulotkę z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze, w celu rozpowszechnienia wśród hodowców drobiu.