Informacja KRUS

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Dzieci mieszkające w gospodarstwach domowych na wsi bardzo często uczestniczą w aktywnym życiu rodziny, zarówno w zajęciach domowych jak i polnych. Aby zmniejszyć liczbę wypadków wśród dzieci Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała "Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".

WYKAZ CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH NIE WOLNO POWIERZAĆ DZIECIOM PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA:
1. Obsługa maszyn rolniczych i ciągników, w tym sprzęganie i agregowanie.
2. Prace związane z pozyskiwaniem i obróbką drewna.
3. Obsługa zwierząt gospodarskich.
4. Spawanie elektryczne i gazowe.
5. Prace z wykorzystaniem środków ochrony roślin.
6. Prace grożące poparzeniem i pożarem.
7. Angażowanie do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.
8. Prace w zbiornikach zamkniętych - szczególnie te związane z wywozem szamb, gnojówki i gnojowicy.
9. Prace na wysokości - szczególnie na pomostach, drabinach dachach itp.
10. Prace w wykopach ziemnych.
11. Prace w warunkach szkodliwych szczególnie w hałasie i zapyleniu.
12. Prace wymagające dźwigania i przenoszenia.

Pamiętaj o zdrowiu i życiu swoim oraz swoich bliskich.

 

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek