Informacja KRUS

Hodowla zwierząt inwentarskich związana jest  z ryzykiem wypadku - często dochodzi do uderzeń, przygnieceń, pogryzień w trakcie karmienia, dojenia czy wykonywania zabiegów higienicznych.

Z danych KRUS wynika, że rocznie około 2000 osób doznaje urazu podczas pracy ze zwierzętami, a kilka traci życie. Do najczęstszych przyczyń zdarzeń można zaliczyć:

- niewłaściwy sposób obsługi zwierząt;

- nieodpowiednie warunki bytowania (brak dostępu do wody i paszy, nadmierne zagęszczenie);

- narowistość i agresja zwierząt;

- reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (hałas, strach, nieznane intensywne zapachy, ból);

- nieprawidłowe metody poskramiania.

Świadomość występujących zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń mogących mieć miejsce w trakcie ich codziennej obsługi. Dlatego należy pamiętać o tym, że powtarzalność czynności wykonywanych podczas obsługi zwierząt zmniejsza ich stres i nieprzewidywalne zachowania.

Przy obsłudze zwierząt należy:

- być zdecydowanym, ale spokojnym i ostrożnym;

- nie wchodzić między zwierzęta bez ostrzeżenia;

- nie drażnić zwierząt;

- nie pracować ze zwierzętami po spożyciu alkoholu.

Pamiętaj!

To Ty przede wszystkim odpowiadasz za swoje zdrowie i życie.

 

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek