Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Podczas codziennych czynności, każdy z nas wielokrotnie podnosi, przenosi i odkłada różne przedmioty.

Praca na gospodarstwie rolnym wymaga często pracy w pozycji wymuszonej, podczas której najmocniej pracuje kręgosłup.

Nie określono dokładnie bezpiecznej wagi przedmiotu, jaką można byłoby swobodnie przenosić bez uszczerbku dla zdrowia. Dlatego zaleca się zastępowanie noszenia, podnoszeniem i transportem z użyciem wózków lub taczek. Pchając taczkę lub ciągnąc wózek należy także pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zdrowiu. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, nie szarpać wózkiem lub taczką. Kółka powinny mieć odpowiednią wielkość i łatwo się obracać.

Podczas pracy należy zwrócić uwagę na takie czynności jak; podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie itp. Nieprawidłowe wykonywanie tych czynności może doprowadzić do:

- powstania drobnych uszkodzeń kręgosłupa

- nagłych urazów wskutek jednorazowego nadwyrężenia /wypadnięcie dysku/.

Na możliwość wystąpienia urazu mają wpływ:

- wiek, płeć, ogólna sprawność fizyczna;

- tempo pracy;

- sposób organizacji pracy;

- częstotliwość powtarzania czynności.

Schorzenia kręgosłupa są najczęściej efektem niewłaściwego wykonywania pracy. Ryzyko urazu zwiększa się przy przenoszeniu nieporęcznych i bardzo ciężkich przedmiotów oraz od niewykorzystywania sprzętu wspomagającego transport np. – wózków, podnośników.

 

Pamiętaj!

Im dalej od siebie trzymasz przenoszony przedmiot, tym bardziej obciążasz kręgosłup i narażasz się na uraz. Przenoś go zawsze jak najbliżej ciała a przede wszystkim wykorzystuj sprzęt do transportu.

 

 

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek