Tadeusz i Bożena Kozłowscy z Lubiela zajęli pierwsze miejsce w regionalnym etapie XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Finał odbył się w  siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy.  W regionalnym etapie komisja oceniła ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie maszyn w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami; stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie i stan oraz jakość środków ochrony osobistej, a także rozwiązania organizacyjne, technologiczne
i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
w gospodarstwie rolnym.

Państwo Kozłowscy zajmują się produkcją roślinną, uprawą zbóż.

9 czerwca w uroczystym podsumowaniu Konkursu uczestniczyła także w imieniu Starosty Górowskiego Pani Elżbieta Kwiatkowska – Sekretarz Powiatu, która pogratulowała rolnikom wspaniałej pracy i gospodarstwa wręczając statuetkę z podziękowaniem za godne reprezentowanie powiatu na szczeblu regionalnym.

12 czerwca odbyła się Komisja Wojewódzka.

Trzymamy kciuki za naszych rolników aby zakwalifikowali się do etapu krajowego, gdzie główną nagroda jest ciągnik ufundowany przez Prezesa KRUS.

Natalia Kornicka
Główny Specjalista
PT KRUS w Górze