Konkurs testowy KRUS dla rolników

Organizatorzy ogłaszają konkurs testowy dla rolników i ich domowników z powiatu górowskiego.

Organizatorami są Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, w imieniu którego działa Placówka Terenowa w Górze oraz Komenda Powiatowa Policji w Górze. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez Starostę Górowskiego.


I. Cel konkursu :
* upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz oddziaływanie na zmniejszenie liczby wypadków w grupie 08 – uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

II. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy oraz ich domownicy, którzy ukończyli 16 rok życia mieszkający na terenie powiatu górowskiego, czynnie ubezpieczeni w KRUS.

Każdy z testów  zaklejony jest w osobno opieczętowaną kopertę. Po wypełnieniu testu należy umieścić go w urnie umieszczonej w którymś z nw. punktów. Na urnie widnieje napis „Bezpieczna obsługa zwierząt w gospodarstwie rolnym” oraz logo Organizatorów.

Dołączony jest regulamin oraz broszury prewencyjne KRUS „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.


Należy pamiętać o wypełnieniu pola z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu, co będzie niezbędne przy wyłonieniu zwycięzców.

Testy oraz urny dostępne są w następujących punktach:

- Placówka Terenowa KRUS w Górze, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra II piętro
- Urząd Gminy Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra – punkt informacyjny
- Starostwo Powiatowe w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra – punkt informacyjny
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Pośrednictwo Ubezpieczeniowe ul. Podwale 49, 56-200 Góra - I piętro
- Powiatowy Zespół Doradców w Górze ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, I piętro
- Urząd Gminy Wąsosz Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz – punkt informacyjny
- Urząd Gminy Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów – punkt informacyjny
- Urząd Gminy Jemielno 81, 56-209 Jemielno – punkt informacyjny

Testy można wypełniać od 24-04-2017 r. do 19.05.2017 r.

W zał. Regulamin konkursowy

Natalia Kornicka
Główny Specjalista
PT KRUS w Górze