21 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskach została przeprowadzona akcja KRUS pn. „Widoczny bardziej bezpieczny".

Akcja ta - przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Górze - została zorganizowana przez PT KRUS w Górze oraz Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Kolibek - Kierownik PT KRUS w Górze, Natalia Kornicka Główny Specjalista PT, Marcin Koziński – Sekretarz Gminy Wąsosz oraz Funkcjonariusze KPP w Górze.

Pan Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie i konieczności stosowania odblasków, odpowiadał również na wszystkie zadane przez dzieci pytania. Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu ufundował dla dzieci kamizelki odblaskowe. Ważnym efektem akcji jest wytworzenie u dzieci nawyku dbania o własne bezpieczeństwo.

Natalia Kornicka
Główny Specjalista PT KRUS w Górze