Trwa VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Ogłosił go prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tegorocznym zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną techniką, na temat "Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa". W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 0-III i IV-VI, z wyłączeniem udziału laureatów ogólnopolskiego etapu z poprzednich edycji konkursu. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Z terenu działania Placówki KRUS w Górze do udziału w Konkursie zgłosiło się 8 szkół podstawowych: PSP w Czarnoborsku, ZSPiP w Witoszycach, ZS w Jemielnie, ZS w Niechlowie, SP w Glince, PSP w Płosakch, ZSPGiP w Czerninie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze.

06 kwietnia 2017 r. Komisja Konkursowa etapu międzyszkolnego powiatu górowskiego w składzie:
- Anna Kolibek Kierownik PT KRUS w Górze
- Natalia Kornicka Gł. Specjalista PT KRUS w Górze
- Jacek Grygotowicz Radca Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy
- Jacek Gregor z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Górze
zebrała się w Komendzie Powiatowej Policji w Górze aby dokonać oceny prac. Do oceny wpłynęło 80 prac plastycznych łącznie z 8 szkół. Do dalszego etapu przechodzą po 3 prace z 2 grup wiekowych. Wyniki są następujące:


I grupa wiekowa (klasy 0-3)
1. Samanta Szerment klasa 3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze
2. Małgorzata Gołębiowska klasa 2 Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku
3. Dawid Compa klasa 2 Zespół Szkół w Niechlowie


II grupa wiekowa (klasy 4-6)
1. Maja Kalisz klasa 6 Zespół Szkół w Niechlowie
2. Fabian Remiszewski klasa 5 ZS w Glince
3. Julia Smolan klasa 5 Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku


Wybrane prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS, MRiRW, PIP, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.
Trzymamy kciuki za naszych zdolnych uczniów reprezentujących powiat górowski!

Natalia Kornicka
Główny Specjalista PT KRUS w Górze