Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze informuje o zniesieniu obowiązku przetrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach bez możliwości poruszania się po wybiegu.

Jednocześnie nadal obowiązują pozostałe nakazy i zakazy dotyczące zwalczania ptasiej grypy w Polsce.

Wskazana powyżej zmiana wynika z opublikowanego dnia 4 kwietnia 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.