List Prezesa KRUS

Prezes KRUS Adam Sekściński wystosował list do rolników, w którym apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.