Urząd Miejski Wąsosza przekazuje komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Pobierz dokument