plakat akcji

W programie szkolenia uwzględniono komplementarność zagadnienia tj. składać się będzie z psychologicznych aspektów samoobrony jak i z nauczania fizycznych technik samoobrony.

Szkolenie uwzględnia między innymi takie bloki tematyczne:
- komunikacja w stresie
- deeskalacja konfliktu
- pozawerbalne metody komunikacji i rozpoznania zagrożenia
- zachowanie w sytuacji zagrożenia oraz profilaktyka
- instynktowne reakcje obronne
- zaimprowizowane środki obrony
- techniki obrony
- techniki ochrony przed atakiem psa
- poruszanie się w parterze i zachowanie w przypadku ataku osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie.

18 sierpnia, godz. 10.00 - Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu
Warunki jakie powinien spełnić uczestnik projektu:

  • grupa młodsza: 8 - 16 lat
  • grupa starsza: 17 - 24 lata
  • mieszkaniec Gminy Wąsosz
  • uczestnik może jednorazowo skorzystać z zajęć w ramach projektu

Zapisy i informacje: tel. 65 5437936