informacja komendanta

Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. bezpieczeństwa podczas prac polowych: