apel o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia