Akcja "STOP pożarom traw"

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze o ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej p.n.: "STOP pożarom traw".


Przełom zimy i wiosny to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Nie inaczej jest na terenie powiatu górowskiego. Od początku roku do 31 marca 2018 roku zanotowano 68 pożarów. Górowscy strażacy aż 30 razy byli wzywani do gaszenia pożarów suchych traw i nieużytków. Najwięcej pożarów powstało na terenie gm. Góra (14 pożarów) oraz gm. Wąsosz (12 pożarów), natomiast najmniej na obszarze gm. Jemielno (1 pożar).
Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia, i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu. Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając. Pożary niszczą także faunę. W płomieniach giną małe zwierzęta, niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. Ponadto ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
Niestety problem wypalania traw i nieużytków powraca co rok. Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione.
Mówi o tym m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Dla sprawców pożarów grożą surowe kary. Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, która może wynosić do 5 000,00 zł. Kodeks karny jest jeszcze surowszy i przewiduje nawet karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.


Opracował Oficer Prasowy
mł. bryg. mgr Marcin Klefas