logo wybory

Przedstawiamy wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

logo wybory

Informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Wąsosz w dniu 13 października 2019 r. rozpoczynają pracę od godziny 6:00.

Lokale otwarte będą od godziny 7:00 do godziny 21:00.

logo wyborcze

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

logo wyborcze

Informujemy, że Krajowe Biuro Wyborcze na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uruchomiło stronę internetową

informacja o wyborach

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja 2016-2019 ławników sądów powszechnych.