logotyp wyborczy

Burmistrz Wąsosza informuje, że Urzędnik Wyborczy Gminy Wąsosz pełni dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w następujących dniach:

logotyp wyborczy

Zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. -

logotyp wyborczy

W związku z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, na podstawie art.37e. Kodeksu wyborczego, informujemy, że:

informacja o wyborach

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja 2019-2023 ławników sądów powszechnych.

logotyp  Państwowej Komisji Wyborczej

POSTANOWIENIE Nr 160/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania -