logotyp wyborczy

W związku z ogłoszonymi wyborami samorządowymi, na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

logotyp wyborczy

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

logotyp wyborczy

Wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na obszarze Gminy Wąsosz oraz referendum ogólnokrajowego zarządzone na 15 października 2023 r. ogłoszone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - Delegatura we Wrocławiu:

logotyp wyborczy

POSTANOWIENIE NR 367/2023 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Wąsosz

logotyp wyborczy

UCHWAŁA NR 65/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.