logotyp wyborczy

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o zmianie formy pełnienia dyżurów przez członków komisji.

logotyp wyborczy

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

logotyp wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza Wąsosza z dnia 27 lutego 2024 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

logotyp wyborczy

Informujemy, że Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II zachował dotychczasowy podział Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, przyjęty postanowieniem nr 160/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

logotyp wyborczy

Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie komisji wyborczej.