Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała PKW

Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

Uchwała PKW

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przekazuje informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.