Uchwała PKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym