logotyp wyborczy

Informacja Burmistrza Wąsosza z dnia 15 września 2023 r. o zmianie w podziale na stałe obwody głosowania.

logotyp wyborczy

Wszelkie informacje dotyczące Referendum Ogólnokrajowego zaplanowanego na 15 października 2023 r.  są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej :

logotyp wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza Wąsosza z dnia 8 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

logotyp wyborczy

Burmistrz Wąsosza informuje, że Urzędnik Wyborczy Gminy Wąsosz pełni dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w następujących dniach:

logotyp wyborczy

Zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. -