logotyp wyborczy

Informujemy, że Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II zachował dotychczasowy podział Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, przyjęty postanowieniem nr 160/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

logotyp wyborczy

Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie komisji wyborczej.

logotyp wyborczy

W związku z ogłoszonymi wyborami samorządowymi, na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

logotyp wyborczy

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

logotyp wyborczy

Wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na obszarze Gminy Wąsosz oraz referendum ogólnokrajowego zarządzone na 15 października 2023 r. ogłoszone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - Delegatura we Wrocławiu: