Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała PKW

Uchwała PKW z dnia 13.08.2018 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,