logo wybory

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 19 marca 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza

logo wybory

Obwieszczenie Burmistrza Wąsosza z dnia 5 marca 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu

logo wybory

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

logo wybory

Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 1 marca 2019 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza.