logotyp wyborczy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

 

W załączeniu dokument - Pobierz