informacja o wyborach

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja 2019-2023 ławników sądów powszechnych.

 

Rada Miejska Wąsosza do końca października 2023r. obowiązana jest dokonać wyboru ławników z terenu gminy na kadencję 2024 – 2027.
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Wąsosza z prośbą o dokonanie wyboru
- do Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 ławnika,
- do Sądu Rejonowego Głogowie - 1 ławnika.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanej akcji wyborczej wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są pod adresem: https://bip.wasosz.eu/artykul/wybory-lawnikow-2023