W związku ze stanem epidemicznym oraz opinią GIS, Wojewoda Dolnośląski postanowił o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza (pierwotnie zaplanowanych na dzień 10 stycznia).

Zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 410 z dnia 16 grudnia 2020 r. nowy termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RM Wąsosza został ustalony NA DZIEŃ 24 STYCZNIA 2021 R. (zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego). Przedmiotowe zarządzenie opublikowane jest pod adresem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/7071/