W dniu ponownego głosowania (12 lipca 2020 r.) we wszystkich lokalach wyborczych obsługę w pierwszej kolejności mają:

 

 

 

  1. Osoby powyżej 60. roku życia.
  2. Kobiety w ciąży.
  3. Osoby z dzieckiem do lat 3.
  4. Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.