logo wybory

Przedstawiamy wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Wyniki wyborów opublikowane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu:

https://wroclaw.kbw.gov.pl/858_Wyniki_glosowania/1/42353_Wyniki_wyborow

Wstępne wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Wstępne wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej