logo wyborcze

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 


Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych oraz szkolenie członków odbędzie się 4 października 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza (Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz) w sali obrad Rady Miejskiej Wąsosza.
Obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.