informacja o wyborach

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja 2016-2019 ławników sądów powszechnych.

 

Rada Miejska Wąsosza do końca października 2019r. obowiązana jest dokonać wyboru ławników z terenu gminy na kadencję 2020 - 2023. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Wąsosza z prośbą o dokonanie wyboru :

- do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnika,

- do Sądu Rejonowego Głogowie - 1 ławnika.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanej akcji wyborczej wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są pod adresem: http://bip.wasosz.eu/strony/menu/140.dhtml