logo wybory

Obwieszczenie o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. <Pobierz>