logo wybory

Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 1 marca 2019 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza.

W niedzielę 12 maja 2019 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza, w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 3, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny.

Zarządzenie dostępne jest pod adresem: http://bip.wasosz.eu/unzip/5549.dhtml