Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

 


przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąsoszu - dyżury komisji podczas wyborów <Pobierz>